Projekt z dofinansowaniem

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA W OŚRODKU WCZASOWYM

 ZWIĄZANE Z  ZAGROŻENIEM COVID-19

Zdajemy sobie sprawę, jak ważne w obecnym czasie jest zachowanie wszystkich możliwych środków ostrożności, które mogą zapobiec rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2. Zdrowie naszych pracowników i klientów jest dla nas priorytetem, dlatego skupiamy się na zapewnieniu najwyższego poziomu higieny, dezynfekcji i bezpieczeństwa w nowej sytuacji. 

Zapraszamy do zapoznania się z zasadami postępowania w czasie COVID-19 w określonych miejscach:

 

RECEPCJA

 1. Przy stanowisku recepcyjnym może znajdować się tylko 1 Gość (lub osoby zamieszkujące wspólnie-rodzina)

 2. Wyznaczyliśmy miejsca do zatrzymania się osób oczekujących na obsługę recepcji w odległościach co 2 metry

 3. Goście są oddzieleni od pracownika recepcji przezroczystą przegrodą 

 4. Czas obsługi Gości ograniczyliśmy do minimum, zachowując przy tym kompleksową obsługę klienta

 5. Pracownicy Recepcji obsługują Gości w maseczkach ochronnych 

 6. Zapewniamy nieograniczony dostęp do środków dezynfekujących dla Gości w holu recepcyjnym

 7. Zachęcamy Gości do dezynfekcji rąk przed rozpoczęciem procesu meldunku

 8. Blat recepcji, telefony, terminale płatnicze i inne powierzchnie ogólnodostępne są regularnie dezynfekowane przez pracowników recepcji

 9. Podczas meldunku  na prośbę  Gości  udzielimy wszelkich informacji o obowiązujących procedurach bezpieczeństwa w obiekcie .

 10. Istnieje bezwzględny zakaz przebywania w pokoju oraz domku osób niezameldowanych

 11. Zachęcamy Gości do rozliczeń bezgotówkowych, terminale dezynfekujemy po każdym użyciu

 12. Na bieżąco dezynfekujemy klucze do pokoi oraz domków

 13. Wietrzymy i dezynfekujemy całą przestrzeń Recepcji po wizycie Gości.

POKOJE

 1. Każdy pokój oraz domek campingowy jest generalnie sprzątany i dezynfekowany, po wyjeździe Gości

 2. Nasze procedury higieniczne przewidują dodatkowe dezynfekowanie ściśle określonych powierzchni i przedmiotów, które mogą być najczęściej dotykane w przestrzeni pokoju, takie jak np.: klamki, uchwyty, włączniki, piloty TV, armatura łazienkowa, itp. 

 3. Wietrzymy pokoje oraz domki campingowe po każdym pobycie przez co najmniej 30 minut

 4. Pracownicy sprzątający pokój są wyposażeni w maseczki ochronne i rękawice jednorazowe.

STOŁÓWKA, KAWIARNIA

W aktualnym etapie stołówka funkcjonuje w ograniczonym zakresie. Wszystkie działania są zgodne z rozporządzeniami zaleceniami sanepidu  / Ministerstwa Rozwoju / HACCP i procedurami wewnętrznymi obiektu:

 1. Zapewniamy możliwość odbioru posiłków osobiście przez Gościa lub z możliwością dostawy w określonych godzinach do pokoju lub domku campingowego bez dodatkowej opłaty, w specjalnych jednorazowych pudełkach  lub na zastawie stołowej pod przykryciem . Sztućce oraz zastawa stołowa  będzie dokładnie wyparzana, każdorazowo po odebraniu jej z pokoju lub domku campingowego.

 2. Wietrzymy i dezynfekujemy pomieszczenia w Stołówce przed i po posiłkach.

 3. Przed wejściem do stołówki udostępniamy dozowniki z płynem dezynfekującym, a Gości prosimy o dezynfekcję rąk.

 4. W przypadku stanu podgorączkowego i objawów chorobowych Gość nie może przebywać w stołówce

 5. Pracownicy stołówki wykonują swoje obowiązki wyposażeni w maseczki ochronne oraz jednorazowe rękawiczki

 6. Kucharze oraz pracownicy kuchni pracują w maseczkach ochronnych, jednorazowych rękawiczkach oraz czapkach kucharskich.

 7. Na terenie kuchni i zaplecza gastronomicznego udostępniamy dozowniki z płynem dezynfekującym a pracownicy regularnie myją i dezynfekują ręce oraz swoje stanowiska pracy

 8. Regularnie odkażamy całą przestrzeń kuchenną

 9. We współpracy z dostawcami dbamy o bezpieczeństwo dostaw produktów do części kuchennych. Dostawcy mają obowiązek umyć, a następnie zdezynfekować ręce po wejściu na teren obiektu

 10. Wszyscy Pracownicy, mający kontakt z żywnością, przestrzegają zasad: BHP, HACCP, dobrych praktyk higienicznych i produkcyjnych, każdy z nich korzysta z odzieży ochronnej takiej jak zmienne obuwie, czepki, rękawiczki, maseczki

POMIESZCZENIA OGÓLNODOSTĘPNE (recepcja, ciągi komunikacyjne,  sanitariaty  ogólnodostępne )

 1. W miejscach ogólnodostępnych, w tym w recepcji, przed stołówką udostępniamy dozowniki z płynem dezynfekującym.

 2. Wszystkie powierzchnie ogólnodostępne regularnie wietrzymy oraz dezynfekujemy.

 3. W toaletach ogólnodostępnych umieściliśmy dozowniki z płynem dezynfekującym.

 4. W każdej toalecie oraz przy każdym dozowniku umieściliśmy instrukcję mycia rąk, dezynfekowania rąk, zakładania i zdejmowania maseczek i rękawiczek ochronnych.

 5. Ze szczególną dokładnością dezynfekujemy toalety, klamki, poręcze.

SALE ZAJĘĆ (Sale dydaktyczne, namioty)

 1. Przy wejściu udostępniamy dozowniki z płynem dezynfekującym.

 2. W salach zajęć mogą przebywać osoby w liczbie określonej 1 osoba na 4 m2 pow. sali. Na każdym wejściu do takiej sali znajduje się informacja dot. max liczby ludzi. 

 3. Osoby przebywające w sali zajęć powinny zachować odstęp 2 m.

 4. Wszystkie powierzchnie ogólnodostępne regularnie dezynfekujemy w szczególności klamki, poręcze itd.

 5. Pomieszczenia regularnie są przewietrzane.

PERSONEL OŚRODKA

 1. Pracownicy zostali odpowiednio przeszkoleni z  procedur i prewencji przed rozprzestrzenianiem się COVID-19.  Przeprowadzamy szkolenia naszego Personelu w zakresie bezpieczeństwa i zaleceń Ministerstwa Zdrowia,

 2. Wszyscy pracownicy bezwzględnie przestrzegają zasad pracy w maseczkach ochronnych, rękawiczkach jednorazowych

 3. Każdy pracownik regularnie dezynfekuje swoje narzędzia pracy oraz dba o higienę i czystość rąk

 4. W przypadku stanu podgorączkowego i objawów chorobowych, pracownik jest natychmiastowo oddelegowany do domu

 5. Zapewniamy nieograniczony dostęp do płynu do dezynfekcji rąk dla pracowników w przestrzeniach dostępnych dla pracowników

 6. Wprowadziliśmy dodatkową dezynfekcję przestrzeni wspólnych dla pracowników – kuchni, pomieszczeń socjalnych oraz magazynów

 7. Zadbaliśmy o bezpieczne stanowiska pracy zachowując 2 metry odstępu, w przestrzeniach w których przebywają pracownicy

To trzy ośrodki wypoczynkowe gotowe do współpracy z ORGANIZATORAMI 
WYPOCZYNKU
Polityka prywatności
chevron-down